Olle 
Utbildad fritidspedagog. 
Under läsåret 21-22 lärare i Hkk år 7-9
"the Big Boss" på VCAFÉ. Håller även i "Online", en föräldra/elvutbildning för år 6.
VCAFÉ onsdagar och helger ojämna veckor.

 
Jobbar på VCAFÉ varannan helg med Wille och Dan samt varannan torsdag med Julia.
Arbetar även på Vibyskolan dagtid h.t-21

 

Smulan
(heter eg Anja) Utbildad fritidspedagog och Ungdomscoach. 
Online för elever och föräldrar år 6. VCAFÉ onsdag, varannan torsdag samt fre-lö ojämna helger.

 


Dan studerar till socialpedagagog och jobbar på VCAFÉ fre-lö jämna veckor.

 


Julia 
Har varit elev på Vibyskolan och hängt hos oss på VCAFÉ i alla år. 
Jobbar nu som fritidsledare i kommunen men vi får ha henne varannan torsdag!
Wille
Arbetar i förskoleklassen på Vibyskolan samt VCAFÉ jämna helger.
 
Cicci
Arbetar på Runbacka skolor med elever på högstadiet.
Torsdagar jämna veckor samt helger ojämna v,