Olle Åström
Utbildad fritidspedagog. 
Undervisar i Hkk år 6-9.
"The Big Boss" på 
VCAFÉ. Håller även i "Online", en föräldra/elvutbildning för år 6.
VCAFÉ onsdagar och helger ojämna veckor.
 
Calle Dammert
Arbetar på
VCAFÉ varannan helg med Wille och Dan samt varannan torsdag med Julia.

 
Anja Åström, aka Smulan
 Utbildad fritidspedagog och Ungdomscoach. 
Online för elever och föräldrar år 6.
VCAFÉ onsdag, varannan torsdag samt fre-lö ojämna helger.
 


Dan Hillar
Utbildad socialpedagagog och arbetar på Vibyskolan samt på
VCAFÉ fre-lö jämna veckor.

 


Julia Margarone
Har varit elev på Vibyskolan och hängt hos oss på
VCAFÉ i alla år. 
Arbetar nu som fritidsledare i kommunen men vi får ha henne varannan torsdag!
Wille Åström
Arbetar i klass 2 på Vibyskolan samt VCAFÉ jämna helger.
 
Cissi Klingstedt
Arbetar på Runbacka skolor med elever på mellanstadiet.
Torsdagar jämna veckor samt helger ojämna v,