Olle 
Utbildad fritidspedagog. 
Under läsåret 21-22 lärare i Hkk år 6-9
"the Big Boss" på VCAFÉ. Håller även i "Online", en föräldra/elvutbildning för år 6.

VCAFÉ onsdagar och helger ojämna veckor.
 
Jobbar på VCAFÉ varannan helg med Wille och Dan samt varannan torsdag med Julia.

 

Smulan
(heter eg Anja) Utbildad fritidspedagog och Ungdomscoach. 
Online för elever och föräldrar år 6.
VCAFÉ onsdag, varannan torsdag samt fre-lö ojämna helger.
 


Dan studerar till socialpedagagog och jobbar på VCAFÉ fre-lö jämna veckor.

 


Julia 
Har varit elev på Vibyskolan och hängt hos oss på
VCAFÉ i alla år. 
Jobbar nu som fritidsledare i kommunen men vi får ha henne varannan torsdag!
Wille
Arbetar i klass 1 på Vibyskolan samt VCAFÉ jämna helger.
 
Cicci
Arbetar på Runbacka skolor med elever på högstadiet.
Torsdagar jämna veckor samt helger ojämna v,