Listan är uppdaterad och finns under fliken nattvandring. 
Föräldrar med elever på Vibyskolan sätts upp på listan klassvis men om du känner för att nattvandra och inte har barn på Vibyskolan är det bara att välja ett datum och mejla oss så för vi in er i listan. 
Vi tror på att vuxennärvaro ute på kvällarna ökar tryggheten både för våra ungdomar men även i området som helhet.