Här kan Du läsa om Fryshusets olika verksamheter

En informationsfilm riktad till föräldrar

Vid psykisk ohälsa. Sollentuna Kommuns hemsida för ungdomar och föräldrar. Information och "hit kan du vända dig".

Tjejouren i Sollentuna

Vid misstanke om droger. Här finns även kontaktinfo till MiniMaria i Sollentuna.

Ungdomsmottagningen i Sollentuna